अतिभयानक पीजे - 2

--------------------------------
हॉलीवुड चित्रपटाची मराठी नावे
DIE ANOTHER DAY=नंतर कधीतरी मर
SUPERMAN=लई भारी मानुस
SCORPION KING=तात्या विंचू
THE MUMMY =आई
THE MUMMY RETURNS=आई परत आली..
----------------------------------

बंड्या: आई ..आई, बाहेर एक मिशीवाला आला आहे...!
आई: त्याला सांग, आम्हाला नकोत, बाबांच्या आधीच आहेत...
-------------------------------------
Imran hashmi chya aai cha naav kai??
.
.
.
.
.
Ans. Kangna ranaut
coz toh nehmi gaat asto...
Maa...hi maa...hi maa...heee...
------------------------------

Kareena kapur ani tushar kapur eka building chya top,mhanje 13th floor var rahat astat. dusre sagle actors 1st te 12th floor var rahtat. sagle lift vapartat. pan tushar kapur ani kareena kapur nahi vaparat.... kaa???
karan.. 'Jeena sirf mere liye'…………

Maravase wat- tay na.. ajun thamba pudhe wacha
-------------------------------

बॉ.फ्रे. आणि ग.फ्रे. हॉटेलात जातात
बॉ.फ्रे.: काय घेणार?
ग.फ्रे.: (लाडात येउन) तू घेशील तेच..
बॉ.फ्रे.: ठीक आहे, वेटर, दोन मिसळ-पाव आणि दोन चहा आण
ग.फ्रे.: (परत लाडात येउन) वेटर, मला पण दोन मिसळ-पाव आणि दोन चहा !!
------------------------------

मुलगा: चल, कुठेतरी एकांतात जाउया..
मुलगी: तू काहीतरी चावटपणा करशील..
मुलगा: अजिबात नाही..
मुलगी: मग काय उपयोग .. जाउ दे

नवरी : आपल्या लग्नाच्या पंचविसाव्या वाढदिवसाला तू मला कुठे नेशील ?
नवरा : अफ्रीकन सफारीला
नवरी : आणि लग्नाच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाला ?
नवरा : मी तुला अफ्रीकेहून परत आणेन