Crazzzzzy Marathi Jokes

सुसाट......... नाद खुळे विनोद !!........Crazzzzzy Marathi Jokes :)

-------------------------------------------
शिक्षक - भारतात सगळ्यात जास्त पाऊस कुठे पडतो?
बराच वेळ विचार करून बंड्याने उत्तर दिले,
"जमिनीवर!!"
-------------------------------------------

गावात वीज
येणार असल्या मुळे सगळे लोक नाचत होते ...... त्यात एक कुत्रा हि नाचत
होता.... लोकांनी विचारले " तू का खुश आहेस ? " .........
त्यावर कुत्रा म्हणाला " वीज येईल तर खांब पण लागतील ना !!!!!!! :)

-------------------------------------------

गब्बर : " ये हात मुझे दे दे ठाकूर..."
ठाकूर (वैतागून) : घे, माझे हाथ घे, विरू चे हात घे, जय चे हात घे, बसंतीचे पण हात घे...सगळे हात गोळा कर आणि दुर्गा माता बन...
गब्बर : माफ कर यार, तू तो senti हो गया
-------------------------------------------