Jenelia cha Ukahana
जेनेलिया चा मराठी उखाणा (लाजून)
अंगाला आहे हाथ,हाताला आहे बोट,
.
.
.
.
अंगाला आहे हाथ हाताला आहे बोट,
.
.
.

रितेश रावांचे नाव घेते
कॉंग्रेसला करू नका वोट....इश्श .